Welcome!  :*

_DSC4470

10/17/2013
Thanks to the NISSAN I had a chance to be on Philosophy Fashion Week Poland.
Down below you can read a report from the first day od my stay on Fashion Week.
 
To Łódź I arrived an hour before the lecture, which according to the schedule, was to be held at 14:30.
But let’s start from the beginning …
____________________________________________________________________________________________________________________________
17.10.2013
Dzięki marce NISSAN miałam okazję uczestniczyć w Philosophy Fashion Week Poland.
Poniżej możecie przeczytać, oraz zobaczyć reportaż z pierwszego dnia mojego pobytu na tygodniu mody.
 
Za mną pierwszy dzień uczestnictwa w Philosophy Fashion Week.
Do Łodzi dotarłam na godzinę przed wykładem, który według harmonogramu, miał się odbyć o godzinie 14:30.
Ale zacznijmy od początku…

_DSC4420 _DSC4428

1:15PM- Arrival to Łódź. 2:15PM- Departure to Łódź Special Economic Zone which was held Fashion Week.
 ______________________________________________________________________________________________________________________
13:15 Przyjazd do Łodzi, 14:15 Wyjazd do ŁSSE w którym odbywał się Tydzień Mody.

_DSC4454

2:30PM- Going to the information desk, where I received passes and ran for a lecture. Information was split into sections: INFORMATION, GUEST, MEDIA and BUYER
 _______________________________________________________________________________________________________________________________
14:30- Udanie się do punktu informacyjnego, oraz odebranie wejściówek i biegiem na wykład. Informacja podzielona na sekcje: INFORMATION, GUEST, MEDIA oraz BUYER.
 
_DSC4536 _DSC4582
 
Lecture: Bloggers and brands collaboration, what’s the deal? It was performed by Yvan Rodic, creator of street fashion blog: FACEHUNTER. The lecture lasted an hour. Yvan presented three examples of advertising campaigns for Esprit, Armani, and Volvo S60 brands. After the lecture was an opportunity to ask questions to the FACEHUNTER.
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Wykład: Bloggers and brands collaboration, what’s the deal?( Współpraca blogerów z markami/firmami- na czym to polega?) Został przeprowadzony przez Yvan’a Rodic’a, twórcę bloga o modzie ulicznej FACEHUNTER. Wykład trwał godzinę. Yvan przedstawił trzy przykłady kampanii reklamowych dla ESPRIT, ARMANI oraz VOLVO S60. Po wykładzie była możliwość zadawania pytań FACEHUNTER’owi.
_DSC4469_DSC4473
 
On that day, between the hours of 4:00-9:00PM , every hour there were a series of fashion shows : DESIGNER AVENUE .
In between shows, you could go to Showroom’u / Concept store to look closely at a company / brands exhibiting at Fashion Week .I must add that the food court at the end of Concept store had very good food! Even someone as fussy as I was able to find something for himself and it was SOMETHING delicious <3
That day, their have submitted collections such brands as: Photos ( ELLE.pl (photo Magnifique Studio) )
Video : Fashion Solutions ( Forgive me for the quality of the recording , but this is my first experience with recording in such conditions , I wanted you to add some more just to  let you see and feel the atmosphere , not only the pictures )
 

Label2

Collection of two designers : Andrea Paprovic and Alen Pinku . The collection was made ​​of cotton , nylon , boiled wool and neoprene ( material used in the production including a diving suit ) . The collection appeared in both short necks , revealing belly and oversize coats . He reigned for a real minimalist when it comes to jewelry. Some models presented on his face a mask -like muzzle , designed with small geometric triangles .
In this collection the most coincided with my taste: long pants made ​​from a transparent material with short shorts, and black pants 3/4
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
W tym dniu miedzy godzinami 16:00-21:00, co godzinę odbywały się pokazy mody z serii: DESIGNER AVENUE.
W przerwach między pokazami można było udać się do Showroom’u/Concept store, aby przyjrzeć się bliżej firmą/marką wystawiających się na Fashion Week’u. Dodać muszę że część gastronomiczna na końcu Concept store miała bardzo dobre jedzenie! Nawet ktoś tak wybredny jak ja, mógł znaleźć coś dla siebie i to COŚ było pyszne <3
W tym dniu swoje kolekcje przedstawiły takie marki jak:
 
 Zdjęcia (ELLE.pl (fot. Magnifique Studio))
video: Fashion Solutions (Wybaczcie mi jakość nagrania, jednak jest to moje pierwsze doświadczenie z nagrywaniem w takich warunkach, chciałam byście chociaż troszkę mogli zobaczyć i poczuć klimat jaki panował podczas pokazów, nie tylko ze zdjęć )
 

LABEL2

Kolekcja dwóch projektantów: Andrea Paprovic oraz Alen Pinku. Kolekcja została wykonana z bawełny, nylonu, gotowanej wełny oraz neopren’u( Materiał używany do produkcji m.in. skafandra do nurkowania). W kolekcji pojawiły się zarówno krótkie golfy odkrywające brzuch, jak i płaszcze oversize. Panował za to istny minimalizm jeżeli chodzi o biżuterię. Część modelek zaprezentowała na swojej twarzy maskę przypominającą kaganiec, zaprojektowany z małych trójkątów geometrycznych.
Z tej kolekcji najbardziej przypadły mi do gustu długie spodnie uszyte z przezroczystego materiału z krótkimi szortami, oraz czarne spodnie 3/4  
 
 

thumb_900x800_10 (1)

thumb_900x800_10thumb_900x800_10 (1) thumb_900x800_10 (2) thumb_900x800_10

1147593_10151633482081198_8887859_o

[youtube=http://youtu.be/f1hSTSm4wr8]

SOWIK MATYGA

Martyn Sowik and Mila Matyga are still a student Academy of Fine Arts Łódź! Collection of the „2026” has raised a lot of controversy, the models were disguised in typical Gothic / punk’owy style with earrings in the nose. In a preview of the collection could be expected collection of futuristic science fiction forms, military accents and printed matter referring to cosmology and mysticism.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOWIK MATYGA

Martyna Sowik i Mila Matyga to wciąż studentki ASP Łódź! Kolekcja ich projektu „2026” wzbudziła wiele kontrowersji, modele ucharakteryzowani byli na typowy, gotycki/ punk’owy styl z kolczykami w nosie. W zapowiedzi kolekcji można było spodziewać się kolekcji science fiction z futurystycznymi formami, militarnymi akcentami, oraz druków nawiązujących do kosmologii oraz mistycyzmu.

thumb_900x800_10 (4) thumb_900x800_10 (5) thumb_900x800_10 (6) thumb_900x800_10 (7) thumb_900x800_10 (<img src=" width="467" height="700" /> thumb_900x800_10 (9) thumb_900x800_10 (11) thumb_900x800_10 (12)

thumb_900x800_10 (13)

thumb_900x800_10 (10)

[youtube=http://youtu.be/JLIhzbOM7NY]

MALGARU

Opposites Attract collection is an attempt to capture the seaside resort, and you can actually imagine wealthy ladies, walking in St. Tropez in things Igi Szuchiewicz. Very pretty, feminine and elegant collection. Perfectly tailored materials, beautifully arranged on the female body. The collection has been sewn in neutral colors.
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

MALGARU

Kolekcja Opposites Attract jest próbą uchwycenia nadmorskiego kurortu, i rzeczywiście można sobie wyobrazić zamożne panie, spacerujące w St. Tropez w ubraniu projektu Igi Szuchiewicz. Bardzo ładna, kobieca i elegancka kolekcja. Idealnie skrojone materiały, pięknie układają się na kobiecej sylwetce. Kolekcja została uszyta w neutralnych kolorach.

thumb_900x800_10 (21) thumb_900x800_10 (22) thumb_900x800_10 (23)

<3 thumb_900x800_10 (24) thumb_900x800_10 (25) thumb_900x800_10 (26) thumb_900x800_10 (27) thumb_900x800_10 (2<img src=" width="467" height="700" /> thumb_900x800_10 (29)

[youtube=http://youtu.be/aVvyQGMXFyo]

KĘDZIOREK

Joanna Kędziorek is a designer which probably needs no introduction. Recently, you can admire the collections also on PFWP. Collections are kept in simple, loose projects, ranging from the more avant-garde projects, through to romantic, delicate fabrics.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KĘDZIOREK

 Joanna Kędziorek jest projektantką której już chyba nie trzeba przedstawiać. Od niedawna można podziwiać jej kolekcje również na PFWP. Kolekcje utrzymywane są w prostych, luźnych projektach, począwszy od bardziej awangardowych projektów, skończywszy na romantycznych, delikatnych tkaninach.

thumb_900x800_10 (31) thumb_900x800_10 (32)

thumb_900x800_10 (33)

thumb_900x800_10 (34)

thumb_900x800_10 (35)

thumb_900x800_10 (36)

thumb_900x800_10 (37)

thumb_900x800_10 (3<img src=" width="467" height="700" />

thumb_900x800_10 (39)

thumb_900x800_10 (30)

[youtube=http://youtu.be/UOYbNgGbuq0]

 

LE GIA

Collection Sandra Kpodonou and co-owner of Eve Kutyby was inspired by Japan, and indeed it showed. Black and maroon vest dresses, suits inspired by kimonos with gold lettering, logo neatly woven into between symbols and transparent, long maroon gown made ​​of silk. Sorry for my technical error, not the end of the show I recorded: ( Shows you a brief „remnants” of the final show.
Sandra Kpodonou, privately one of the best friends of Marina Łuczenko did the best show of the day, showing the end of the show a model dressed up as a geisha.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

LE GIA

Kolekcja Sandry Kpodonou oraz współwłaścicielki Ewy Kutyby zainspirowana była Japonią, i rzeczywiście było to widać. Czarno- bordowe sukienki z baskinką, garnitury zainspirowane kimonami ze złotym liternictwem, zgrabnie wplecionym logo między symbole, oraz przezroczyste, długie, bordowe suknie wykonane z jedwabiu. Niestety przez mój błąd techniczny, nie nagrałam końcówki tego pokazu Prezentuje wam jedynie krótkie „szczątki” końcowego show.
Sandra Kpodonou, prywatnie jedna z najlepszych przyjaciółek Mariny Łuczenko zrobiła zdecydowanie najlepsze show tego dnia, prezentując na koniec pokazu modelkę ucharakteryzowaną na Geishę. 

1393921_10151918683268622_403634174_n

thumb_900x800_10 (15) thumb_900x800_10 (16)

thumb_900x800_10 (17)

<3

thumb_900x800_10 (1<img src=" width="467" height="700" /> thumb_900x800_10 (19)

thumb_900x800_10 (20)

thumb_900x800_10 (14)

[youtube=http://youtu.be/oM_kCnBxa9Y]

MARTA WACHOWICZ-BICZUJA

Attempt of contrasts between men and women’s dress and office. Women beads contrast with simple style of shirts. The collection is very conservative-unfortunately, did not bring anything new to the business look. split sleeves, and cut „beads” on the neck, however, still not enough.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARTA WACHOWICZ-BICZUJA

Czyli próba kontrastów między męskim, a damskim ubiorem- biurowym. kolekcja bardzo zachowawcza, Kobiece korale kontrastują z prostymi krojami koszul.  Kolekcja jest bardzo zachowawcza-niestety, nie wniosła nic nowego w biznesowy look. rozcięte rękawy, oraz wycięte „korale” na dekolcie to jednak wciąż za mało.

fashion-week-poland-marta-wachholz-biczuja-wiosna-lato-2014 (1) fashion-week-poland-marta-wachholz-biczuja-wiosna-lato-2014 (2) fashion-week-poland-marta-wachholz-biczuja-wiosna-lato-2014 (3) fashion-week-poland-marta-wachholz-biczuja-wiosna-lato-2014 (4) fashion-week-poland-marta-wachholz-biczuja-wiosna-lato-2014 (5) fashion-week-poland-marta-wachholz-biczuja-wiosna-lato-2014 (6) fashion-week-poland-marta-wachholz-biczuja-wiosna-lato-2014 (7) fashion-week-poland-marta-wachholz-biczuja-wiosna-lato-2014

That day I was able to meet with a journalist Marcellous’em L. Jones, and Łukasz Jemioł (Polish designer), who was 12h on his feet, and still look great
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Tego dnia udało mi się spotkać z dziennikarzem modowym Marcellous’em L. Jones, oraz Łukaszem Jemiołem, który  od 12h był na nogach, a i tak wyglądał świetnie

_DSC4594

Photo by: Carpe Diem studio

Day one is over!
______________________________________________________
Dzień pierwszy uważam za zakończony!

 Did you like this post? Leave your feedback here: –> COMMENT <–

Podobał Ci się post? Skomentuj go tutaj: –> KOMENTARZ <–

 
Outfit:
Jacket- Blue Yekin.com
Cardigan- H&M
Vest- DIY
Jeans- Zara
Shoes- Fleq.pl
Belt- River Island
Watch- Michael Kors

heart+sign

YouTube
Facebook
Instagram